Oca : accions escola

Nom: Oca : accions escola
Descripció: Joc de l’oca per aprendre els verbs d’acció habituals a l’escola (jugar, dibuixar…) i formar frases amb aquests. 1 tauler, 1 dau i 4 fitxes
Indicat per treballar: Morfologia i sintaxi
Format: Material gràfic
Marca: Autora: Montse Molet
Disponible: Si Data de retorn: