Juguem amb els verbs

Nom: Juguem amb els verbs
Descripció: Contingut: 1 tauler de joc plastificat DINA4, 2 taulers plastificats DINA4 per mostrar la taula d’accions,1 dau, 4 fitxes, 79 targetes. Recurs per aprendre a conjugar els verbs en les tres persones del singular: present, passat i futur.
Indicat per treballar: Morfologia i sintaxi
Format: Material gràfic
Marca: Autoria desconeguda
Disponible: Si Data de retorn: