22- Un, dos, tres!

Nom: 22- Un, dos, tres!
Descripció breu: Joc de classificació de paraules dibuixades segons si són agudes, planes o esdrúixoles. Contingut: Full d’instruccions, 1 tauler, 38 cartes i 1 carta solucionari.
Indicat per treballar: Llenguatge escrit
Format: Material gràfic
Marca: “Jocs d’ortografia”, de Josep Tió. Ed. L’Àlber, 2006 ISBN 9788496248397
Disponible: Data de retorn: