Quina nena!

Nom: Quina nena!
Descripció breu: Material per treballar les descripcions de persones, fent incís en com fem servir els verbs ser, tenir i portar a l´hora de fer descripcions. Contingut: 1 llibre, 1 nena en blanc, 27 parts (9 cares, 9 troncs, 9 cames)
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2005
Disponible: Data de retorn: