Què no pertany?=What doesn’t belong?

Nom: Què no pertany?=What doesn’t belong?
Descripció breu: Joc de 54 cartes per descobrir l’objecte que no pertany dins d’una categoria donada. 1 carta solucionari, 2 cartes idees de joc (A,B,C i D). A partir de 4 anys.
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Super Duper Publications, 1999. Ref. #FD-17
Disponible: Data de retorn: