Oca del menjar

Nom: Oca del menjar
Descripció breu: Contingut: 1 tauler d’oca mida DINA-4 plastificat, 1 dau i 4 fitxes. Recurs per treballar el camp semàntic dels aliments.
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Autoria desconeguda
Disponible: Data de retorn: