Oca del carro : mitjans de transports

Nom: Oca del carro : mitjans de transports
Descripció breu: Joc de l’oca per treballar el vocabulari dels mitjans de transport. 1 dau + 4 fitxes. Làmina plastificada DINA 4. Al darrera del joc hi ha les instruccions
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Autora: Mercè Farré
Disponible: Data de retorn: