Oca de la piscina i de la platja

Nom: Oca de la piscina i de la platja
Descripció breu: Joc de l’oca relacionat amb el vocabulari d’estiu sobre el bany (platja i piscina). 1 tauler, 1 dau i 4 fitxes
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Autora: Anna Fontelles
Disponible: Data de retorn: