Dòmino : verbs d’acció

Nom: Dòmino : verbs d’acció
Descripció breu: Joc del dòmino. 28 fitxes d’accions plastificades. (10 x 5 cm.). Objectiu: conèixer el vocabulari de verbs d’acció.
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Autoria desconeguda
Disponible: Data de retorn: