Dites animals

Nom: Dites animals
Descripció breu: Targetes amb dites populars agrupades al voltant d´un camp semàntic determinat. 12 dites (targetes) + 1 full instruccions
Indicat per treballar: Lèxic i semàntica
Format: Material gràfic
Marca: Sensellapis, 2006
Disponible: Data de retorn: