Loto de acciones: memory fonético

Nom: Loto de acciones: memory fonético
Descripció breu: Contingut: 6 làm. accions, 36 fitxes loto accions, 140 fitxes memory fonético (70 fitxes joc 1+ 70 fitxes joc 2), 1 fitxa didàctica.
Indicat per treballar: Fonètica i fonologia
Format: Material gràfic
Marca: Autors: Marc Monfort; Adoración Juárez. Madrid: CEPE, 1988 ISBN 8486235294
Disponible: Data de retorn: