Informació sobre la COVID-19 en LSC. Vídeos elaborats per la FESOCA

La FESOCA en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya ha elaborat una informació en format vídeo, accessible en LSC sobre la COVID-19. A l’enllaç hi trobareu els següents vídeos:

  • Informació de salut
  • Especial informatiu
  • Informació de la COVID-19
  • Gestió de les emocions
  • Quines precaucions haig de tenir si vaig en transport públic

Enllaç: https://web.gencat.cat/es/coronavirus/informacio-en-llengua-de-signes/?fbclid=IwAR0gsYyltONSSuDMuU5SEXgYU478uw1O3dl_gZQHhhIZNucBxhwDbn–jE8