Els 6 sons Ling

Els 6 sons Ling representa els diferents sons de la parla de menor a major freqüència. El test ajuda a avaluar l’audició de l’infant i comprova que té accés a tota la gamma de sons de la parla, necessaris per a l’adquisició del llenguatge.

  • Què és la prova dels 6 sons Ling?

Els sons van ser seleccionats per Daniel Ling (1926-2003), qui va ser una autoritat en l’ensenyament de la parla als infants sords. Els sons representen pistes rellevants a cada rang de freqüència de la parla; que si no son percebuts auditivament, aleshores altres sons d’aquest rang de freqüència tampoc ho seran. Daniel Ling va elaborar una prova ràpida i fàcil que els pares i professionals (audioprotetistes, logopedes…) poguessin fer servir per tal de comprovar l’audició de l’infant. La prova detecta si els nens i nenes poden sentir els sons (detecció) i després identificar-los.

Els 6 sons Ling són: /m/, /u/, /i/, /a/, /sh/ i /s/ i cadascun d’ells s’associa amb una imatge: al fonema /m/ se li associa una vaca o un gelat; a la /u/, un mussol o un fantasma; al fonema /i/, s’associa amb un ratolí, el fonema /a/ un nen baixant pel tobogan o un avió; al /sh/ el gest de silenci; i finalment el fonema /s/, s’associa amb una serp.

La taula següent mostra els 6 sons Ling, representats a l’audiograma:

  • Com es fa la prova?

S’ha de dir cada so de manera individual i aleatòria per assegurar-se que l’infant no l’endevini. Al començament cal dir cada so a una distància de 20 cm de la pròtesi de l’infant, assegurant-se que es troba en un ambient agradable i tranquil. Desprès, caldrà augmentar la distància a un metre, a dos metres i finalment a tres metres. Un cop de l’infant detecta el so (girant, somrient, assenyalant etc.), ha de rebre un reforç positiu (Has escoltat bé!!).

Enllaç a descàrrega cartes sons Ling (firma: MED-EL) http://www.medel.com/es/media-gallery-print-materials-rehab/