Ajudes PUA 2019

S’ha obert la convocatòria d’ajudes PUA per a aquest any. El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és del 18 de juny al 19 d’agost del 2019.

   Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet, a l’apartat:

–       Oficines amb registre on poder presentar la sol·licitud: http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

Informació, tràmits i sol·licitud 2019:  http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

Catàleg Prestació PUA 2019