Formació per a les MALL

Formació al CREDA-Lleida
Professionals Mall de les terres de Lleida, moltes gràcies per la vostra assistència!

22/10/2019 de 9:00 – 14:00  CREDA Lleida (Seu central-Lleida

Continguts: Adquisició del llenguatge i els signes d’alerta. Breu descripció de conceptes audiològics. Avaluació del llenguatge oral i el seu treball a l’aula. Estratègies i recursos. Anàlisi de casos pràctics i experiències educatives.

Trobada-cafè

“Una mirada del present per encarar el futur”

1ª TROBADA – CAFÈ de famílies i joves del CREDA Lleida “ del curs 19-20.
Tindrà lloc dimarts 5 de novembre a les 15:30 hores a la seu central del CREDA Lleida
 
Comptarem amb la presència d’ex-alumnes del CREDA que actualment estan seguint diferents itineraris dins del món acadèmic i laboral.

JCLIC FONEMA G

 

La incorporació de les Tic a l’educació permet una millora important en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Podem utilitzar diferents recursos, compartir-los i, el que és millor, elaborar-ne de nous.

Les eines TIC permeten motivar als infants ja que capten la seva atenció al ser una eina “no gaire habitual” tot fent un aprenentatge actiu i ric. L’alumnat pot treballar de forma autònoma, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge on el mestre o la mestra l’acompanya. A més, quan es tracta d’un joc es diverteixen a la vegada que aprenen.

Així doncs, tenint en compte que les eines digitals ja són de per sí eines motivadores i, aprofitant el curs de “Jclic creació d’activitats” realitzat a través del Departament he creat un Jclic on es treballa el fonema /g/.

He escollit aquest fonema ja que alguns cops la parla d’un nen o nena pot presentar un retard en l’adquisició fonològica tot realitzant processos de simplificació. Un dels més comuns és el procés de frontalització. Aquest consisteix en substituir una consonant posterior per una anterior, és a dir, el punt d’articulació és realitza davant (exe: bos per gos). Prenent com a referència el perfil fonològic de Bosch (1987) podem considerar greu aquest procés quan és realitza més enllà dels 4 anys.

Aquest Jclic té diferents jocs com ara puzzles, mots encreuats, omplir buits, ordenar frases i un petit text, i discriminar auditivament el so /g/ entre d’altres.

Espero que us agradi!!   Enllaç: https://clic.xtec.cat/repo/index.html?prj=fonema_g