Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Dimarts 11 de febrer de 2020

Coincidint amb aquesta data 180 investigadores del món de l’empresa, centres de recerca i universitats participen a l’acte #100tífiques amb xerrades simultànies a diferents centres educatius de Catalunya. “100tífiques” és una iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el Barcelona Institute for Science and Technology (BIST). L’11 de febrer, a la seva segona edició, s’ofereixen més de 150 xerrades divulgatives simultànies per part de més de 180 investigadores del món de l’empresa i de centres de recerca i universitats (“100tífiques”) en diversos centres educatius de Catalunya, mobilitzant més de 15.000 alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO.

Aquesta acció té com objectius:

Fomentar l’impuls de vocacions científiques i/o emprenedores entre les nenes.
Potenciar la connexió i interacció de científiques i ciutadanes, tot vertebrant accions bidireccionals.
Impulsar vincles i dinàmiques col·laboratives entre científiques del sistema públic i del privat; i també amb altes directives d’empresa i prescriptores de les polítiques públiques.

Concessió de subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats/concertats

L’Ordre EDU/57/2021, de 9 de març (DOGC núm. 8365, de 15.3.2021), va aprovar les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats, per al curs 2021-2022.
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8511/1871843.pdf