Centres educatius

Al Districte de Ciutat Vella hi ha 11 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 5 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 19 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 7 escoles bressol públiques, 3 escoles bressol privades i 8 centres d’educació d’adults.

Guia de centres educatius de Barcelona curs 2018-2019