Ja sé llegir

El districte de Ciutat Vella proposa l’activitat de dinamització “Ja sé llegir” a tots els centres interessats amb l’objectiu de fer un reconeixement públic a la consolidació del procés de lectoescriptura de l’alumnat. Cal destacar que amb la realització de l’activitat s’aconsegueix treballar, a part de la lectoescriptura, l’expressió oral, el comportament protocol·lari, la cohesió grupal, etc. Alhora és una oportunitat per apropar i fer partícipes a les famílies a l’aula. Aquest reconeixement es realitza a partir d’una exhibició de lectura davant les famílies o alumnat de cursos inferiors i una entrega de diplomes als participants.

L’activitat, que té una llarga trajectòria a altres districtes de Barcelona, va dirigida principalment als alumnes de segon, tot i que, si es creu pertinent, es pot plantejar altres cursos.

En cas de voler participar caldria posar-se en contacte amb el CRP i facilitar el correu electrònic del / de la mestre/a responsable per tal de poder coordinar l’esdeveniment.