EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  •  Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Equip

Miquel A. Torrico (Director) mtorric4@xtec.cat /
634 668 893 de dilluns a dijous de 9 a 14h
Gala Almuedo (psicopedagoga) galmuedo@xtec.cat
Lorena Camaño lcamano@xtec.cat
Mar Castán mcasta47@xtec.cat
Elsa Castellà (psicopedagoga) mcaste50@xtec.cat 
Andrea Hernández (psicopedagoga) aherna58@xtec.cat
Silvia Louro (fisioterapeuta) slouro@xtec.cat
Neus Martínez (treb. social) nmarti87@xtec.cat
Judith Roca  (psicopedagoga) jroca244@xtec.cat
Tamara Peña tpena3@xtec.cat
Carol Ursueguía (psicopedagoga) cursuegu@xtec.cat
Caridad Villar (treb. social) cvillar@xtec.cat

Referents dels centres

CENTRE DOCENT EAP
PSI TS
Escoles titularitat pública
ESC. ALEXANDRE GALÍ Gala Almuedo Caridad Villar
ESC. MEDITERRÀNIA Gala Almuedo Caridad Villar
ESC. BAIXERAS Judith Roca Caridad Villar
ESC. CASTELLA Andrea Hernández Lorena Camaño
ESC. COLLASO I GIL Andrea Hernández Lorena Camaño
ESC. CERVANTES Mar Castán Neus Martínez
ESC. PARC DE LA CIUTADELLA Mar Castán Neus Martínez
ESC. PERE VILA Mar Castán Neus Martínez
ESC. DRASSANES Carol Ursueguía Caridad Villar
ESC. MILÀ I FONTANALS Elsa Castellà Lorena Camaño
ESC. RUBÉN DARIO Elsa Castellà Lorena Camaño
Instituts titularitat pública
INS. MILÀ I FONTANALS Carol Ursueguía Lorena Camaño
INS. MIQUEL TARRADELL Elsa Castellà Lorena Camaño
INS. SALVAT PAPASSEIT Gala Almuedo Caridad Villar
INS. VERDAGUER Judith Roca Neus Martínez
INS. PAU CLARIS Miquel A. Torrico Neus Martínez
Centres titularitat concertada
SAGRADA FAMÍLIA Andrea Hernández Caridad Villar
SANT JOAN BAPTISTA Gala Almuedo Caridad Villar
VEDRUNA-ÀNGELS Judith Roca Neus Martínez
PIA SANT ANTONI Andrea Hernández Lorena Camaño
LA SALLE COMTAL Judith Roca Neus Martínez
LABOURÉ Carol Ursueguía Neus Martínez
CINTRA Miguel A. Torrico Lorena Camaño
SANT FELIP NERI Elsa Castellà Caridad Villar
Referents Escoles Bressol durant Preinscripció
EBM CARABASSA Tamara Peña Caridad Villar
EBM MONT – TÀBER Tamara Peña Lorena Camaño
EBM CANIGÓ Tamara Peña Lorena Camaño
EBM PORTAL NOU Tamara Peña Neus Martínez
EBM CADI Tamara Peña Caridad Villar
EBM LA MAR Tamara Peña Caridad Villar
EBM PUIGMAL Tamara Peña Neus Martínez
Fund. Quatre Vents / Espai Familiar Tamara Peña Neus Martínez
Esc. Bressol Nen Jesús A demanda durant el procés de preinscripció
Esc. Bressol Òmicrom A demanda durant el procés de preinscripció