EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  •  Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Equip

Miquel A. Torrico (Director) mtorric4@xtec.cat /
634 668 893 de dilluns a dijous de 9 a 14h
Lluís López (psicopedagog) llopez97@xtec.cat
Caridad Villar (treb. social) cvillar@xtec.cat
Andrea Hernández (psicopedagoga) aherna58@xtec.cat
Neus Martínez (treb. social) nmarti87@xtec.cat
Elsa Castellà (psicopedagoga) mcaste50@xtec.cat 
Sandra Soriano (treb. social) ssorian2@xtec.cat
Gala Almuedo (psicopedagoga) galmuedo@xtec.cat
Judith Roca  (psicopedagoga) jroca244@xtec.cat
Silvia Louro (fisioterapeuta) slouro@xtec.cat
Carol Ursueguía (psicopedagoga) cursuegu@xtec.cat
Marta Escribà (psicopedagoga) mescrib4@xtec.cat

Referents dels centres

CENTRE DOCENT EAP
PSI TS
Referents Escoles
ESC. ALEXANDRE GALÍ Gala Almuedo Caridad Villar
ESC. MEDITERRÀNIA Gala Almuedo Caridad Villar
ESC. BAIXERAS Judith Roca Caridad Villar
ESC. SAGRADA FAMÍLIA Lluís López Neus Martínez
ESC. SANT JOAN BAPTISTA Gala Almuedo Caridad Villar
ESC. VEDRUNA-ÀNGELS Judith Roca Neus Martínez
ESC. CASTELLA Andrea Hernández Sandra Soriano
ESC. COLLASO I GIL Andrea Hernández Neus Martínez
ESC. PIA SANT ANTONI Lluís Lopez Sandra Soriano
ESC. CERVANTES Marta Escribà Caridad Villar
ESC. PARC DE LA CIUTADELLA Marta Escribà Sandra Soriano
ESC. PERE VILA Marta Escribà Sandra Soriano
ESC. DRASSANES Carol Ursueguía Caridad Villar
ESC. LA SALLE COMTAL Judith Roca Neus Martínez
ESC. LABOURÉ Carol Ursueguía Neus Martínez
ESC. CINTRA Miguel A. Torrico Sandra Soriano
ESC. SANT FELIP NERI Elsa Castellà Caridad Villar
ESC. MILÀ I FONTANALS Elsa Castellà Neus Martínez
ESC. RUBÉN DARIO Elsa Castellà Neus Martínez
Referents Instituts
INS. MILÀ I FONTANALS Carol Ursueguía Neus Martínez
INS. MIQUEL TARRADELL Elsa Castellà Neus Martínez
INS. SALVAT PAPASSEIT Gala Almuedo Caridad Villar
INS. VERDAGUER Judith Roca Sandra Soriano
INS. PAU CLARIS Miquel A. Torrico Sandra Soriano
Referents Escoles Bressol durant Pre Inscripció
EBM CARABASSA Lluís López Caridad Villar
EBM MONT – TÀBER Andrea Hernández Neus Martínez
EBM CANIGÓ Elsa Castellà Neus Martínez
EBM PORTAL NOU Elsa Castellà Sandra Soriano
EBM CADI Carol Ursueguía Caridad Villar
EBM LA MAR Gala Almuedo Caridad Villar
EBM PUIGMAL Marta Escribà Sandra Soriano
Fund. Quatre Vents / Espai Familiar Carol Ursueguía Sandra Soriano
Esc. Bressol Nen Jesús Marta Escribà Sandra Soriano
Esc. Bressol Òmicrom Judith Roca Sandra Soriano