TAC Ciutat Vella

Per l’impuls de la Cultura Digital Docent i de l’alumnat des del CRP oferim:

Formació TAC:
Seminari TAC per primària

– Oferta de microtallers TAC a la carta (claustre o cicle)