Compartim per integrar la llengua a les àrees

Infusionem la llengua a les àrees

Es fomenta el treball sistemàtic de la llengua a les àrees no lingüístiques per tal que la competència comunicativa i lingüística per ajudar l’alumnat a desenvolupar el seu projecte de vida personal, acadèmic i projessional. La llengua esdevé en els centres un objectiu compartit per tots els docents.

Per fer-ho tenen en compte els factors d’èxit següents:

  • La llengua s’usa en tasques i material autèntic, tant a les àrees lingüístiques com a les no lingüístiques, que per elles mateixes constitueixen contextos òptims per al seu aprenentatge.
  • Els equips docents s’organitzen per treballar de manera integrada la llengua:
    • Coordinant la programació de les àrees lingüístiques (L1-L2)
    • Incorporant el tractament integrat de llengua i contingut (TILC) a partir dels gèneres textuals afins a l’àrea
    • Incorporant projectes AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera): CLIL-EMILE
    • Treballant amb projectes interdisciplinaris amb una presència significativa de la competència comunicativa

Hi trobaràs materials i recursos per impulsar i difondre el coneixement de les matemàtiques a través de la llengua i la literatura.

 

Propostes didàctiques AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts no lingüístics i Llengua Estrangera)