Pi-relatsA partir del número pi es tracta de fomentar l’escriptura de microrelats, un joc literari que integra llengua i literatura, alhora que fomenta l’esperit lúdic entre l’alumnat.


Nivell: Cicle superior Secundària Obligatòria
Format: Activitats
Àrea de coneixement: Lingüístic Matemàtic

  • Pi-relats

Un Pi-relat és un microconte on s’amaga el nombre Pi. Cada paraula, ordenadament, ha de tenir la quantitat de lletres dels dígits de Pi. És una idea que agafem de la Universitat d’Alacant i que sabem que s’ha realitzat també alguns centres educatius. Us posem un exemple dels que han participat a la convocatòria de la UA on, a les bases, posen el límit a un pi-relat de 20 paraules:

L’aproximació de Pi amagada és 3.1415926535897932384.

Exemples de pi-relats elaborats a diversos centres del territori

 

Objectius

  • Fomentar el gust per la literatura creativa
  • Integrar creació literària i el coneixement de les matemàtiques
  • Fomentar l’esperit lúdic en l’aprenentatge
Data d'incorporació: 22/07/2021