Materials “Aprenc llengua fent tecnologia”Materials per treballar la llengua mentre aprenem tecnologia


Nivell: Secundària Obligatòria
Format: Materials
Àrea de coneixement: Lingüístic

El caràcter interdisciplinari d’aquestes activitats constitueix una aportació a la necessària confluència en la integració de coneixements. El treball competencial al voltant de la capacitat comunicativa és transversal al currículum i constitueix una de les competències bàsiques que l’alumnat ha d’assolir al llarg de l’educació obligatòria.

L’estructura dels recursos és flexible de forma que cada docent pot adaptar-los al curs i grup específics, així com integrar-los en les seqüències didàctiques previstes durant el curs escolars.

Els materials didàctics que acompanyen les activitats  són editables i es poden descarregar per permetre la realització d’adaptacions i canvis que en facilitin el seu ús. Tot i que estan pensats bàsicament per emprar-los en suport paper, fàcilment poden integrar-se en plataformes digitals.

Enllaç als materials

Data d'incorporació: 23/06/2021