Propostes destacades ARC llengua-ciènciesDestaquem algunes propostes de diferents nivells educatius per treballar la llengua i les ciències a l’aula. Aquestes propostes les trobareu publicades a l’ARC (Aplicatiu Recursos Curriculum)


Nivell: Infantil Primària Secundària Obligatòria Batxillerat
Format:
Àrea de coneixement: Científic Lingüístic

Propostes destacades

  • Educació Infantil

El nom de la classe, Carme Josa i Cristina Morales.

Projecte que treballa durant tot el curs els animals a partir de la tria del nom de la classe i desenvolupa la competència d’expressió escrita i comunicació oral de l’alumnat.

  • Educació Primària

CSI: CSI: El cas de la Professora Oussedik, Cristina Álvarez García, Ginés Lorca Salas i Olga Colell Balletbó (Escola Catalònia, Barcelona)

Proposta que parteix d’una investigació científica fonamentada en la comprensió lectora, en l’elaboració d’hipòtesis però també en la comprensió i aplicació de les propietats de la matèria mitjançant les activitats en el laboratori per analitzar les proves de l’escena del crim i realitzant informes que desenvolupen la competència lingüistica.

  • Educació Secundària

Un volcà ens ajuda a treballar competències a la classe de llengua,Ma Carmen Gracia Abadias.

L’erupció volcànica d’enormes proporcions que va tenirlloc a finals del segle XIX, després de la qual va sorgir una nova illa, Anak Krakatau (Indonèsia) és el punt de partida per treballar la comprensió lectora, l’expressió escrita i la la comunicació oral en l’alumnat així com continguts de ciències experimentals, geografia i matemàtiques.

  • Batxillerat

Science for Modern World: from Macro to Micro, Roger Luna Castillo.

Proposta en llengua anglesa que mostra les connexions entre ciència i societat. La proposta vinculada al treball desenvolupat en una llicència d’estudis.

Treballem l’estructura d’un article a l’aula, Gemma Núñez García.

A partir de la lectura d’un article científic adaptat, es pretén que l’alumnat de batxillerat s’apropi al contingut d’un article científic i que identifiqui l’estructura textual per tal de millorar tant les competències científiques curriculars de batxillerat i de la recerca en general com de les comunicatives i lingüístiques.

Data d'incorporació: 15/09/2021