Una entrevista animada: juguem a entrevistar MoussaSeqüència didàctica d’integració per treballar el gènere de l’entrevista a partir de la contra d’un diari (La Vanguardia) i crear una història a partir de l’us de l’scratch.


Nivell: Cicle superior Secundària Obligatòria
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic Programació i robòtica

La seqüència didàctica desplega els diferents objectius d’aprenentatge al voltant de l’àmbit lingüístic i del tecnològic. Els primers relacionats amb el gènere periodístic de l’entrevista, i els segons amb els del llenguatge de programació Scratch. El producte final de la seqüència és la creació d’una entrevista animada utilitzant un nivell elemental de programació amb Scratch.

Desplegament quadre d’activitats per a l’alumne

Entrevista “Homes blaus” versió en català

Entrevista “Los hombres azules” versió en castellà

Tutorial Scratch

Objectius

 • Produir una entrevista animada i interactiva amb Scratch a partir de la lectura
  d’una entrevista publicada a l’apartat La contra de La Vanguardia.
 • Comprendre, interpretar i valorar el contingut d’una entrevista.
 • Llegir de manera comprensiva i expressiva d’una entrevista.
 • Reconèixer les característiques pròpies del gènere textual de l’entrevista.
 • Identificar, a partir de la lectura, els trets rellevants del personatge entrevistat i fer-ne una breu descripció.
 • Conèixer i elaborar un storyboard per planificar les escenes amb espais, personatges, temps, i diàlegs que formaran part de cada seqüència de l’entrevista animada amb Scratch.
 • Iniciar-se en la utilització de l’entorn de programació Scratch basat en blocs.
 • Aprendre a editar imatges digitals fent servir programari específic.
 • Gestionar l’autoaprenentatge seguint una relació d’instruccions.
 • Aprendre a treballar de manera col·laborativa i eficaç, fent que l’alumnat autoreguli el seu procés d’aprenentatge.
 • Fomentar valors entre l’alumnat a partir del coneixement de les tradicions del poble bereber a través de les vivències i experiències del personatge entrevistat.
Data d'incorporació: 22/06/2021