Educació per al Desenvolupament Sostenible

L’educació per al desenvolupament sostenible pren tot el sentit en el context mundial actual en el que l’accés a aliments, a l’aigua, a l’habitatge, a l’energia, a la sanitat, etc. provoquen greus desigualtats entre els habitants del món i les seves possibilitats de desenvolupament personal i comunitari. L’extracció recursos de la terra genera una sobreexplotació que compromet la disponibilitat de determinats elements en el futur, genera desequilibris ecològics, i els residus generen problemes d’emmagatzematge i de contaminació ambiental. Els ODS marquen un full de ruta per mininitzar l’impacte, per desenvolupar l’economia circular i en definitiva per no comprometre el futur de la humanitat.

L’extracció recursos de la terra genera una sobreexplotació que compromet la disponibilitat de determinats elements en el futur, genera desequilibris ecològics, els residus generen problemes d’emmagatzematge i de contaminació ambiental. Els ODS marquen un full de ruta per mininitzar l’impacte, per desenvolupar l’economia circular i en definitiva per no comprometre el futur de la humanitat.