Experiència formativa- Nanociència i nanotecnologia- NanoEduca



L’experiència formativa aporeda el professorat en la utilització de recursos didàctics de nanociència i nanotecnologia, un camp de coneixement interdisciplinari en constant avenç i que ofereixn una oportunitat per a l’educació en l’àmbit STEAM i en la contribució a l’assoliment d’ODSs per a un món millor.


Nivell: Batxillerat Secundària Obligatòria
Format: Curs
Àrea de coneixement: Científic
Convocada Inici:27/10/2021 Final:13/01/2022

El curs NanoEduca és una oferta formativa sobre nanociència i nanotecnologia adreçada al professorat d’ESO i de batxillerat, i que es complementa amb un Concurs Científic on, en una jornada de cloenda optativa, l’alumnat implicat pot presentar el treball desenvolupat a l’aula. Els requisits i normatives de participació al concurs es fan públiques durant les sessions formatives.

Està organitzat pels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), el grau de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el CESIRE. Departament d’Educació.

Objectius

  1. Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària mitjançant la seva formació permanent.
  2. Fer palesa la presència cada vegada més habitual de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
  3. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar tecnologies d’interès i ús general.
  4. Proporcionar al professorat eines i recursos de docència, divulgació i comunicació de la nanociència i la nanotecnologia.
  5. Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions ètic-socials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
  6. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixements i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents.
Data d'incorporació: 10/09/2021