Nanokit – Nanociència i nanotecnologia a secundàriaProposta interdisciplinària en l’àrea emergent de la nanociència i nanotecnología que engloba activitats expeimentals a mode de petita investigació, demostracions de ciència fonamental i teòrica, i activitats de ciència aplicada i tecnologia, com el disseny i construcció d’algun aparell.


Nivell: Batxillerat Secundària Obligatòria
Format: Kit en préstec
Àrea de coneixement: Científic

 

El NanoKit és una proposta pedagògica en la línia de l’educació STEM combina una metodologia pràctica, on l’alumnat experimenta, i una plataforma en línia, que permet aprofundir en les temàtiques seleccionades, gràcies a una guia didàctica en format de fitxes accessibles via web.

Integra i relaciona teories i aplicacions, i incorpora la complementarietat entre disciplines i àrees de coneixement,

Objectius

Objectius-

Els alumnes han de ser  capaços de:

  • Pensar críticament respecte una àrea de la ciència amb un gran potencial per canviar el seu dia a dia.
  • Valorar la contribució de la nanociència i la nanotecnología al desenvolupament sostenible.
  • Comprendre el fucionament bàsic dels aparells i tècniques utilitzats en aquest camp científic.
  • Relacionar la nanociència i nanotecnología amb continguts, competències i models de ciencia.
  • Explicar i predir fenòmens d’aquest camp de la ciencia utilitzant els models de ciencia escolar.
Data d'incorporació: 12/09/2021