La taula periòdica i la construcció de coneixement- Itinerari 2 escape room Secrets elementalsUn itinerari per desvetllar relacions ciència-tecnologia-societat en la construcció del coneixement científic, així com i el paper de les dones en la ciencia.


Nivell: Batxillerat Secundària Obligatòria
Format: Kit en préstec
Àrea de coneixement: Científic

 

Proves per conèixer quan, on i per què es descobreixen els elements, com van anar variant i com es van ordenar al llarg del temps, així com el paper de les dones en la ciència i en concret la seva contribució al descobriemt d’elements.

Objectius

Objectius específics:

  • Reflexionar sobre les relacions CTS (ciència-tecnologia-societat) al llarg del temps, i aspectes de la naturalesa de la ciència.
  • Evidenciar el paper de les dones en la construcció del coneixement, i en concret sobre els elements i la taula periòdica
Data d'incorporació: 12/09/2021