Dissenyant per a l’accessibilitat

Què s’ha d’intentar fer i què s’ha d’evitar quan es dissenya per a usuaris…

  • amb ansietat
  • d’espectre autista
  • sords o amb dificultats auditives
  • amb dislèxia
  • amb poca visió
  • amb discapacitats físiques o motores
  • amb lectors de pantalla

Aquests materials van ser adaptats al català per la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGACD) a partir dels pòsters dissenyats i publicats pel Departament d’Interior del Govern Britànic (Home office)

En la mateixa línia també 12 recomendaciones para elaborar materiales accesibles e inclusivos, elaborat pel Centro nacional de desarrollo curricular en sistemas no propietariosa (CEDEC, Ministerio de Educación)