Kitscaixa Valors

Kits Caixa Valors és un nou recurs educatiu desenvolupat per l’Obra Social “la Caixa” i adreçat als mestres i alumnes de primària (especialment de 8 a 12 anys) amb la voluntat de reforçar des de l’escola els valors ètics i el compromís social.

Cadascun dels kits conté materials fàcils d’utilitzar, polivalents i atractius, que permeten plantejar diverses qüestions relacionades amb el coneixement d’un mateix i la relació amb els altres.

La idea de fons és que a partir de l’autoestima i del reconeixement de les nostres qualitats, del domini de les pròpies capacitats i emocions, podem aprendre a respectar les normes i valorar la diversitat, ser tolerants i preocupar-nos pels altres, dialogar i comprometre’ns.

La proposta s’organitza en tres kits, que es poden utilitzar de manera independent. La guia d’ús ajuda a estructurar i dinamitzar les activitats:

  • El kit IDENTITAT permet treballar la valoració de les qualitats personals i l’autoestima, el reconeixement de les emocions i els sentiments que acompanyen els nostres actes. Proposa exercicis per millorar la concentració i aprendre a relaxar-se i tècniques d’interiorització.
  • El kit CONVIVÈNCIA inclou exercicis d’empatia per millorar la connexió i la comprensió dels altres, ajuda a desenvolupar el treball en col·laboració i introdueix estratègies de resolució de conflictes.
  • El kit RESPONSABILITAT ens convida a reflexionar sobre els mecanismes de la responsabilitat, aborda la gestió de situacions d’elevada càrrega emocional i proposa un exemple concret: la responsabilitat envers el medi ambient a partir de l’estudi del consum familiar d’aigua.

Guia didàctica