Premis extraordinaris de Batxillerat

Font de la imatge: Servei educatiu de l’Alt Camp

Una de les accions que els centres disposen per potenciar l’excel·lència dels alumnes, es troben els Premis Extraordinaris de Batxillerat.

Per això, des de l’equip directiu i les tutories, s’hauria d’animar a aquells alumnes que es prevegi que trauran una qualificació final de batxillerat igual o superior a 8,75 perquè es presentin a les proves.

Més informació  a Portal de centre > Gestió de centres > Projectes educatius > Premis Extraordinaris de Batxillerat

Inscripció dels alumnes a les proves: del 31 de maig al 6 de juny de 2021