Moodle o Classroom?

Conferència La difícil elecció de plataforma digital en els centres escolars, Moodle o G-Classroom ? Criteris psicopedagògics per bones decisions i millor gestió,  a càrrec de l’Ana Remesa Ortiz, Professora de la Facultat de Psicologia de la UB.

Inscripció

En aquesta conferència es proposa fer una anàlisi crítica de les dues plataformes més populars en els nostres centres educatius; fonamentant-se en una visió crítica, actual i rica dels processos d’ensenyament i aprenentatge, s’oferiran criteris psicopedagògics per a una millor presa de decisions i una gestió més adequada d’aquests recursos

L’Ana Remesa Ortiz és autora del document “Sobrevivir a Moodle: Ideas lógicas para un uso eficiente y ergonómico del Campus Virtual”, publicat el passat juliol de 2020. Presenta reflexions critiques i recomanacions sobre l’ús eficient de les eines del campus virtual UB (plataforma Moodle), després de 15 anys d’experiència com a docent en línia i investigadora en l’àmbit de l’e-learning.