Maletes STEAM en préstec per al curs 2021-22

El curs 2021-22 el CESIRE (Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa) posarà a disposició dels centres educatius 2 nous recursos en préstec per a facilitar propostes de treball amb una visió STEAM i amb estratègies manipulatives.

Els centres interessats

 • contacteu el més aviat possible amb el CRP
 • haureu de participar en una activitat de formació (primera setmana de juliol)
 • les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’arribada
1 Energies per un món sostenible, habitable i més just

Facilita treballar l’energia com a eix d’aprenentatge que impregna la vida dels humans, fent èmfasi en la transició energètica a renovables amb una mirada globalitzada de caràcter STEAM, valorant el seu impacte social, ambiental i econòmic. 

  • Adreçat a ESO i Batxillerat (també adaptable a Cicle superior de Primària)
  • Objectius
   • Treballar les energies des de la perspectiva STEAM amb una mirada de justícia
    global
   • Abordar la transició energètica a fonts d’energia renovables 100%
   • Incorporar metodologies actives en què l’alumne és el centre de l’aprenentatge.
   • Afavorir l’ús de materials i eines de baix cost.
  • Composició del kit
  • Formació del professorat interessat:
   • 30 h, no presencial, primera setmana de juliol de 2021,
   • s’hi han d’inscriure 2 o 3 persones del centre
2 STEAM & Tinkering a l’aula amb clau de gènere

Permet activitats globalitzades per a l’aprenentatge des de la visió STEAM basades amb la metodologia Tinkering (aprendre amb les mans) i amb la perspectiva de gènere, de caire pràctic i amb materials i eines a l’abast

  • Adreçat a Primària i Secundària
  • Objectius
   • Treballar les STEAM, bàsicament ciències i tecnologia, des d’una perspectiva experiencial i creativa
   • Incorporar metodologies actives en què l’alumne és el centre de l’aprenentatge
   • Afavorir l’ús de materials i eines de baix cost
   • Afavorir l’ús de materials domèstics de rebuig (ampolles de plàstic, tetrabricks, cartró,..)
  • Composició del kit
  • Formació del professorat interessat:
   • 30 h, no presencial, primera setmana de juliol de 2021
   • s’hi han d’inscriure 2 o 3 persones del centre

Aquestes materials i activitats formatives formen part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançada pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació (POEFE) del Fons Social Europeu 2014-2020.(ABA-19)