Idees centrals de matemàtiques a l’Educació infantil i Educació primària

Nova sessió oberta, en aquesta ocasió dedicada a Cicle Superior d’Educació primària.

  • 9a sessió del Cercle de mestres ABEAM. Formulari d’inscripció
  • Idees centrals de Matemàtiques. Per què?. Cicle superior
  • Sessió trobada virtual:
  • Dimecres 7 d’abril del 2021
  • Hora: 18:00 a 19:30

Sessió oberta del Cercle de Mestres ABEAM sobre “Idees centrals de matemàtiques, per què?” dedicada a Cicle mitjà d’Educació primària i organitzada per ABEAM(Associació de Barcelona per l’Estudi i l’Aprenentage de les Matemàtiques)

3 de març de 2021 a les 6 de la tarda. Inscripció 

Els materials Idees centrals de matemàtiques han estat elaborats pel CESIRE de l’àmbit de matemàtiques per a Educació infantil i Educació primària

  • Idees centrals per nivells educatius
  • Idees centrals per blocs de continguts
  • Idees centrals característiques comentades
  • Idees centrals relacionades amb activitats

Les idees centrals ajuden a organitzar el currículum de manera més eficient, connectar conceptes i  processos ja analitzar els recursos i activitats i centrar l’avaluació en el procés d’aprenentatge d’aquestes idees centrals.

Per a l’alumnat representen una ajuda en connectar les noves idees amb les apreses prèviament; així com en establir relacions entre diferents aprenentatges i sobretot amb el costum de cercar connexions amb totes les matemàtiques que van aprenent.

Enllaços: