Concurs per a joves investigadors digitals

Un any més, arriba la convocatòria del concurs per a joves investigadors digitals, emmarcat en el programa Aprendre a investigar.

Equips d’alumnes, tutoritzats pel professorat, poden presentar un treball de recerca sobre qualsevol matèria. A més, hauran de publicar-lo en format digital. Cal respectar els drets d’autor i hi ha en la qual prevalgui l’originalitat.

Inscripció fins al 30 d’abril de 2021. Més informació a STEAMcat i a EsDeLibro.es

Organtizat per Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)