Portàtils docents i suites ofimàtiques

Els portàtils docents amb què el Departament d’Educació està dotant la majoria dels docents d’Infantil, Primària i Secundària de Catalunya porten instal·lat LibreOffice, una suite ofimàtica, que permet editar documents de text, càlcul, presentacions, gràfics i bases de dades. Es tracta d’un paquet gratuït, de lliure distribució i que respon a la majoria de les necessitats en aquests tipus de documents. Alguns usuaris troben a faltar una altra suite, Microsoft Office.

Opcions incloses al portàtil docent

  • LibreOffice (ja instal·lat)
  • Accedir, en línia a les eines Google associades al compte XTEC
    • Si el vostre centre disposa de Google Suite (ara en diuen Google Workspace), teniu accés a les eines de Google amb el compte del centre, amb l’afegit dels recursos que pot utilitzar també el vostre alumnat
  • Accedir, en línia, a les eines Office365, associades al compte @edu.gencat.cat (pendent d’implementar)
  • El propi usuari, pot instal·lar les extensions del navegador Google Chrome que permeten treballar sense connexió:
  • El propi usuari pot demanar la instal·lació de qualsevol aplicació inclosa al Catàleg d’aplicacions homologades, amb l’aplicació Company Portal, que hi ha instal·lada al portàtil

En tot cas, la tendència actual són les solucions en línia. D’aquesta manera també hi ha menys risc de perdre documents.

Instal·lar més aplicacions

Per a instal·lar altre programari, cal disposar de la llicència i, si escau, el fitxer instal·lador. El procés ha de fer-la el/la Coordinador/a de Cultura digital, ja que requereix credencials d’Aministració de l’equip.