Iniciació a Google Classroom

1 Primers passos

2 Crear continguts

 • Temes. Permeten agrupar continguts. Es poden reordenar manualment https://youtu.be/55PMmUssvTA
 • Material de consulta que es posa a disposició de l’alumnat. Documents, enllaços, vídeos… https://youtu.be/KRJ-40gI47U
 • Tasca, tasca amb test, pregunta. A qualsevol tasca s’hi pot annexar documents, enllaços, vídeos,… https://youtu.be/JjE1GX5cwIw
  • Es pot assignar una puntuació a cada tasca i/o podem associar-hi rúbrica
  • Les tasques s’assignen, per defecte, a tota la classe
  • Totes les tasques requereixen que cada alumne faci un retorn

3 Seguiment de les tasques.

 • Cada professor pot saber fàcilment quins alumnes han lliurat o no cada tasca.  https://youtu.be/kfPTFdSnj14
 • Corregir. En la revisió de les tasques, es pot fer retroacció individual (comentari privadament) i es poden fer comentaris públics. Si escau, es qualifica i/o s’aplica la rúbrica corresponent

4 Notificacions
Per defecte, cada professor i cada alumn@ rep notificació de totes les novetats de la classe. Cada usuari pot canviar aquesta configuració https://youtu.be/9J-vF3aJjGQ

5 I l’alumnat?

 • Accés al menú d’aplicacions o directament a classroom.google.com https://youtu.be/2WGhrc66GXQ
  • El primer accés a Classroom caldrà confirmar el rol d’alumn@
  • El primer accés a una nova classe, pot ser per diferents vies:
   • Acceptar la invitació rebuda per correu
   • Obrir classroom.google.com i, la portada de la nova classe, acceptar la invitació
   • Amb el codi d’inscripció (7 dígits)