Ús de la biblioteca d’aula a cicle inicial

El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectura és complex, ja que no és una activitat mecànica si no d’enriquiment i d’aprenentatge  continu. És per això, que la lectura ha de ser un procés que ha de començar a les primeres etapes escolars. Al cicle inicial de l’escola Sant Miquel de Cornellà hem volgut impulsar les biblioteques d’aula oferint una varietat de llibres, contes o revistes, a l’abast directe de l’alumnat per poder atendre els interessos lectors, ja que al trobar-se dins de l’aula, l’ alumnat pot accedir més fàcilment i permet fer més ús d’aquest espai.  

Les tutores tenim present aquests factors per tal de fer un bon ús de la biblioteca d’aula:

  1. Situació del material i accessibilitat. És important que els mateixos nens i nenes arribin als llibres, per tal de captar la seva atenció i la motivació per la lectura. Així doncs, a cada aula poden trobar un racó confortable, on els llibres estan col·locats en diversos prestatges de fusta.  
  2. L’organització i distribució del material. Cal que aquesta no sigui caòtica, que tingui un sentit. Es pot organitzar per temàtiques o per exemple pel tipus de lletra. Al treballar per projectes, recerquem llibres, contes i revistes relacionats amb el tema que treballem en aquell moment. Aquesta font d’informació crida l’atenció dels alumnes i ens permet seguir desenvolupant els objectius d’aprenentatge treballats.
  3. La situació de la biblioteca dins de l’aula, la lluminositat, la decoració; són factors que afavoriran que els nens i nenes vulguin apropar-se a la biblioteca d’aula. L’espai triat per la lectura en les nostres aules és molt confortable, ja que permet que els nens i nenes puguin estirar-se i adoptar posicions còmodes per a la lectura. 
  4. Sempre hem d’intentar sorprendre els alumnes amb lectures adequades a l’edat i els interessos. D’aquesta manera intentem motivar-los a llegir i a ser usuaris de la biblioteca d’aula.

Equip de mestres de Cicle Inicial de l’escola Sant Miquel