Dia Europeu de la Mediació

El 21 de gener se celebra el dia Europeu de la Mediació, coincidint amb l’aniversari de l’aprovació pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa de la 1a Recomanació núm. R (98) 1, sobre mediació familiar.Mediació

El Departament d’Educació impulsa la mediació escolar a Catalunya des del curs 2001-2002. Actualment, més de 300 centres educatius, majoritàriament d’educació secundària, compten amb un servei de mediació actiu que podeu consultar al mapa de centres.

La mediació escolar fomenta el diàleg com a eina bàsica de gestió positiva dels conflictes i és una valuosa eina de participació de l’alumnat en la millora de la convivència, contribuint al seu desenvolupament personal i a la capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat.

D’altra banda, a més de ser una estratègia de gestió positiva de conflictes, la mediació escolar ha d’esdevenir una cultura de centre que promogui els canvis necessaris perquè cada persona afronti els conflictes convertint-se en part de la solució.

Per tal de commemorar el Dia Europeu de la Mediació i contribuir a la difusió de la mediació escolar, es proposen als centres educatius diverses accions que es poden dur a terme al voltant del 21 de gener.

Propostes d’accions per als centres educatius

Recursos per a treballar en el centre