Quadre comparatiu Moodle-Classroom

En aquesta presentació interactiva es recull de manera esquemàtica  la comparativa entre els dos Entorns Virtuals d’Aprenentatge  (EVA) més utilitzats pels centres educatius: Moodle/Eix versus Google Classroom, elaborada pel CRP del Gironès.

L’elecció de l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA) pertany al propi centre. També cal dir que no són els únics EVA per a treballar de manera virtual, però sí que són els més utilitzats. Aquests dies hem tingut consultes relacionades amb aquest tema. Es tracta, doncs, d’una comparativa esquemàtica que pretén ajudar als centres educatius a tenir més informació sobre aquests dos entorns.