Mostra Sambori de creacions culturals

Òmnium Cultural impulsa la primera Mostra Sambori de creacions culturals amb la finalitat d’interpel·lar al conjunt d’infants i joves del país perquè, acompanyats dels seus referents educatius, descobreixin el seu camí com a creadors, i puguin fer visibles projectes culturals creats col·lectivament des de l’escola.

Amb la Mostra Sambori es vol promoure n la creació d’obres artístiques, col·lectives i en català. També celebraran la creativitat i la diversitat a l’escola.

Les obres, que es treballaran als centres, hauran de ser d’autoria col·lectiva i en català. Les creacions podran incloure qualsevol llenguatge artístic (literatura, arts escèniques, música, audiovisual o creacions interdisciplinàries), enregistrades i presentades en format vídeo. El valor pedagògic de la proposta es posa de manifest en la llengua catalana com a vehicle d’expressió comú, les creacions en equip i la diversitat artística amb perspectiva interdisciplinària. Promou la cooperació en treball conjunt no competitiu i afavoreix que els docents puguin animar a l’alumnat segons les seves aptituds diferenciades dins l’equip cooperatiu. Finalment, aplega creacions en una Mostra que ha d’esdevenir punt de trobada, pot suggerir noves iniciatives i fa visibles els treballs creats dins de l’escola cap a l’entorn, les famílies i la comunitat en general.

Disposeu fins el 15 de març de 2022 per dur a terme les creacions. Per tal de facilitar el procés, a la pàgina web tindreu a la vostra disposició propostes d’activitats. També podeu sol·licitar acompanyament a l’aula o formació a través d’aquest formulari.
CONSULTA’N LES BASES!

Aquest mes de juny fem tres convocatòries obertes de presentació, a les quals qualsevol mestre o equip docent hi podrà assistir:

  • Dijous, 10 de juny de 17:30 a 18:30 h
  • Dimarts, 15 de juny de 17:30 a 18:30 h
  • Dimecres, 16 de juny de 17:30 a 18:30 h