El racó dels “Biblio experts”

Biblio ExpertsA l’escola Suris de Cornellà del Llobregat hem iniciat aquest curs 2019-2020 l’espai dels biblio-experts, un espai de recomanacions de lectures obert a tota l’escola.
Aquesta activitat es proposa amb l’objectiu de donar més empenta i visibilitat a la biblioteca i potenciar el gust per la lectura entre l’alumnat. S’ha considerat que per a impulsar el gust per la lectura i l’hàbit lector des de cada cicle, ha de sortir de cada nivell, un nen/a al mes que faci una recomanació d’un llibre que li hagi agradat, per tal d’exposar-lo al vestíbul de l’escola.
La comissió de biblioteca ha estat l’encarregada de preparar el mural per fer l’activitat.

L’activitat consisteix a posar en el mural una fotocòpia de la portada del llibre que volem recomanar i al costat una bafarada amb l’explicació que  ha de constar de l’argument i el perquè ha agradat el llibre. En aquesta activitat participen tant alumnes com mestres.

Cal dir que aquest activitat ha estat molt engrescadora tant per als alumnes com per als mestres. Es va fer un mural i es va col·locar al vestíbul de l’escola perquè tothom que entrés el veiés i s’aturés a mirar-lo. Es van exposar els llibres favorits amb una breu explicació a la bafarada, a tot color perquè cridés l’atenció de totes les persones que entraven a l’escola. Els nens i nenes estaven molt motivats i donaven als mestres els llibres que s’havien llegit per fotocopiar les portades. També feien un petit escrit del que volien posar a la bafarada, els mestres el corregien i després els nens el passaven a net a la bafarada i el penjaven al mural. Ha estat una activitat molt interessant amb la qual es va aconseguir l’objectiu de motivar els alumnes a llegir i el gust per la lectura.
Marta Cirera i M. De Las Nieves Pastor