Document Estratègia Digital de Centre

Estratègia Digital de CentreJa teniu disponible el document “L’estratègia digital de centre (EDC)” En aquest document es defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.
Espai de Suport a l’EDC