CSASE – Jornada sobre l’equitat educativa – 04/03/2021

logo-CSASE
Jornada virtual sobre l’equitat educativaeines per a l’anàlisi de les desigualtats i mesures per a l’equitat, Organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

4 de març, de 9:30h a 12h.