3a sessió TAC 18-19

Informacions.

 • Properament demanaran més centres per la segona onada on es farà la transformació digital de l’àmbit educatiu. S’han enviat c@rreus a tots els centres que no podran optar-hi perquè no tenen el pla TAC.
 • Ara començarà la tercera onada de la transformació de l’àmbit administratiu, es transformaran 50 centres més. Es preveu que durant aquest curs es transformin tots.
 • Es continuen canviant els servidors.
 • S’iniciarà un pla pilot a 3 centres per inventariar el material TIC: un tècnic anirà als centres per recollir la informació de tot el material TIC que té manteniment i del que no en té. Es preveu que un cop acabat el pilotatge es farà una intervenció massiva. GEPSE desapareixerà.
 • MSchools: demana que us animeu a presentar-vos. Insisteixen en la modalitat de projectes de transformació digital.
  • Bases del concurs -2019El termini d’inscripció i presentació d’experiències projectes és fins l’11 de febrer de 2019 a les 14.00 hores.
 • Permisos de nodes: es poden donar permisos per categories específiques (per exemple:  AMPA). Vídeo tutorial.
 • Àrea TAC passa a dir-se Àrea de Cultura Digital (ACD).
 • S’ha activat el nou espai de coordinació dels Seminaris TAC. És un bloc d’XTEC (no pot ser Nodes, ja que està reservat a projectes i els seminaris són una activitat formativa).
 • SEMTAC -2, a l’Anoia: van elaborar un Padlet amb la informació de les eines TAC.
 • Intercanvi d’experiències corresponent a la 5a sessió del seminari. Coneixeu algun centre que porti a terme experiències?

La gamificació. Presentació de les tasques de la 1a sessió.

Propostes de treball.

 • Elaboració d’una activitat d’Escape room, Breakout! o Class Craft. També s’hauria d’omplir/elaborar una fitxa amb els conceptes de la proposta, es pot fer servir el model d’en Pere Cornellà.
 • Elaboració d’una activitat d’aplicació per a avaluar.
 • Creació d’un codi QR del tipus que vulgueu i pujar la imatge a la carpeta del Drive que compartirem (poseu el vostre nom al fitxer).

Georeferenciació a l’aula.

Exemple de joc de preguntes: Any Pere Caselles de Reus.

Materials d’aquest seminari.

Propostes de treball.

 • Durant la sessió:
  • Cada participant crea el seu usuari.
  • Aneu a l’escenari comú ja creat. Feu clic a “Vull participar“.
  • Feu grups i creeu un joc de pistes o un caçatresors.
  • Sortiu al carrer i feu el joc de pistes o el caçatresors que ha preparat un altre grup.
 • Després del seminari: cada persona crea un punt i un joc de preguntes del seu centre a l’escenari “CENTRES SEMTAC CATALUNYA CENTRAL“.

Torn obert de paraula.