Rompiendo moldes

El present informe, “Rompiendo Moldes”, ofereix els resultats de la investigació que busca comprendre què opinen les persones adolescents i joves pel que fa als imaginaris socials vinculats a les violències masclistes.

Des del CJAS s’ha conduit aquesta recerca a petició d’Oxfam. Això els hi ha permès poder comptar, alhora, amb la pràctica adquirida i amb el coneixement acumulat sobre les violències masclistes i la població adolescent i jove.

Rompiendo Moldes permet repensar com dissenyar les campanyes de prevenció i sensibilització, així com els projectes que busquen transformar els imaginaris socials que sostenen aquestes violències.

Seguint la línia de la investigació d’Oxfam, l’estudi treballa amb els conceptes d’imaginaris i normes socials per comprendre les arrels profundes de sistema cisheteropatriarcal, capitalista i colonial que produeix, reprodueix i sosté les violències masclistes. Podem considerar els imaginaris com el terreny simbòlic i cultural que construeix pensaments, creences i també, justifica comportaments. Per aquest motiu, la transformació dels imaginaris socials té una enorme importància per a l’eradicació de totes les formes de violències masclistes.

S’ha dut a terme una enquesta a unes 1.500 persones joves i adolescents, 4 grups focals de joves, 10 entrevistes amb profunditat amb persones expertes i una revisió a de la bibliografia disponible.

Les companyes d’Almena feminista, han comissionat l’informe.

Descarregar Rompiendo Moldes España 2021

Descarregar Rompiendo Moldes España 2021. Resumen divulgativo

 

informació extreta de: https://centrejove.org/violenciesmasclistes/