Reflexions sobre l’escola com a eina social

Canal de youtube d’ATTAC Catalunya on es poden trobar les conferències de les Jornades Educant…per a què?. Reflexions sobre l’escola com a eina social. Les ponències que es poden veure són:

L’escola com a continuadora del sistema: metodologies i valors

És el sistema escolar una eina de domesticació social?Quina funció té avui l’escola i quina funció se li ha atorgat en altres moments històrics? Analitzarem la seva situació actual dins del marc del sistema educatiu i les lleis que ho regeixen, qüestionant-nos què és l’escola i què podria ser. També ens preguntarem sobre els valors que es transmeten a les aules -d’acord o no amb les necessitats del sistema- i sobre el marge de decisió que tenim com a societat en relació a l’educació dels nens i les nenes.

Innovació educativa: la paraula buida que omple discursos

Es parla molt d’innovació però, realment és un concepte consensuat? Què volem dir quan parlem d’innovació educativa? S’ha convertit la innovació en un objectiu i ha deixat de ser una eina? Reflexionarem sobre com aquest marge d’indefinició està donant lloc a moltes pràctiques que no tenen al centre un veritable aprenentatge ni un desenvolupament integral de l’individu.

Ideologia neoliberal dins de les aules

Quines  noves fórmules necessita la societat de la innovació i el consum per reproduir-se? Són algunes de les noves metodologies i continguts una manera que les grans empreses i la ideologia neoliberal es normalitzi a les aules? Coneixerem les diferents formes en les quals els bancs i les multinacionals s’estan introduint actualment a les escoles i el currículum escolar, i debatrem sobre les seves conseqüències.

 La mercantilització de l’escola pública

… o com fer de l’educació un altre negoci. Quins són les raons que han portat al fet que l’educació sigui un producte més dins del mercat neoliberal? Quines són les dinàmiques de desigualtat que hi ha dins de l’àmbit de l’educació pública i que sovint ens passen desapercebudes? Què està passant amb les retallades a l’escola pública, i per què es destinen recursos al model d’escola concertada i es precariza aquella que ofereix un accés universal a l’educació?.

Com educar des d’un enfocament ecosocial

Podem crear resistències al sistema canviant l’educació? En aquest espai volem conèixer una altra forma d’ensenyar i aprendre per reinventar maneres alternatives de viure i relacionar-nos. Reflexionarem sobre els models alternatius d’educació, i quines oportunitats s’obren en el canvi de model de l’escola. Debatrem, en fi, sobre aquestes i altres qüestions per imaginar alternatives i intentar recuperar la curiositat dels més petits.