Cartes de reconeixement d’emocions i necessitats

Aquest recurs produït pel Departament d’Educació, permet aprendre i jugar, oferint una nova proposta de ludificació en l’educació socioemocional. Utilitzar aquest material facilitarà el desenvolupament de la consciència emocional, que implica percebre els sentiments propis i emocions, identificar-los i posar-los nom. De manera indirecta, aquesta proposta pot contribuir a la regulació i l’autonomia emocional, i a millorar les competències socials i per al benestar.

Promoure l’educació socioemocional, especialment en els moments de confinament i de postconfinament, permet el coneixement i reconeixement de les emocions pròpies i les dels altres, i saber expressar-les, fer-les servir i gestionar-les de manera positiva. Això facilita l’adquisició d’unes adequades actituds personals que ajudaran a establir i mantenir bones relacions amb els i les altres i, per tant, a conviure de manera positiva.

Aquest recurs elaborat pel Departament d’Educació (2020) amb col·laboració de la il·lustradora Gracia Lleó i l’experta en pràctiques restauratives Mònica Albertí, ens permet aprendre a gestionar les emocions tot jugant, oferint una nova proposta de ludificació en l’educació socioemocional. Cadascuna de les cartes està inspirada en una emoció o estat emocional, el joc de cartes és totalment flexible i pot utilitzar-se creativament de moltes maneres.

Aquest recurs elaborat pel Departament d’Educació (2020) amb col·laboració de la il·lustradora Gracia Lleó i l’experta en pràctiques restauratives Mònica Albertí, ens permet conèixer i reconèixer les necessitats tot jugant, oferint una nova proposta de ludificació en l’educació socioemocional. Cadascuna de les cartes està inspirada en una necessitat. El joc de cartes és totalment flexible, pot utilitzar-se creativament de moltes maneres i és complementari amb el de les 36 cartes de les emocions.