Manual de dol infantil

Duelo

Manual pràctic adreçat als pares, professors i adults en general que ajuda a solucionar els seus dubtes sobre el dol infantil i a trobar la millor manera d’explicar als nens què és la mort, un tema sovint difícil d’abordar.